Hướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce

Hướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce
5 (100%) 1 vote

Hướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce.

/*thêm tab hướng dẫn thanh toán*/
add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘flwoo_new_product_tab’ );
function flwoo_new_product_tab( $tabs ) {
$tabs[‘description’][‘title’] = ‘Thông tin’;
$tabs[‘tt_tab’] = array(
‘title’ => __( ‘Hướng dẫn thanh toán’, ‘woocommerce’ ),
‘priority’ => 20,
‘callback’ => ‘thanhtoan_tab_content’
);
$tabs[‘ctdt_tab’] = array(
‘title’ => __( ‘Chính sách điều kiện’, ‘woocommerce’ ),
‘priority’ => 21,
‘callback’ => ‘ctdt_tab_content’
);
return $tabs;
}

function thanhtoan_tab_content() {
echo ‘Bạn có thể chọn một số cách thanh toán sau:’;
}

function ctdt_tab_content() {
echo ‘Chính sách điều kiện’;
}

Bài viết liên quan

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of