Loading...

Hướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce

Hướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce
5 (100%) 1 vote

Hướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce.

/*thêm tab hướng dẫn thanh toán*/
add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘flwoo_new_product_tab’ );
function flwoo_new_product_tab( $tabs ) {
$tabs[‘description’][‘title’] = ‘Thông tin’;
$tabs[‘tt_tab’] = array(
‘title’ => __( ‘Hướng dẫn thanh toán’, ‘woocommerce’ ),
‘priority’ => 20,
‘callback’ => ‘thanhtoan_tab_content’
);
$tabs[‘ctdt_tab’] = array(
‘title’ => __( ‘Chính sách điều kiện’, ‘woocommerce’ ),
‘priority’ => 21,
‘callback’ => ‘ctdt_tab_content’
);
return $tabs;
}

function thanhtoan_tab_content() {
echo ‘Bạn có thể chọn một số cách thanh toán sau:’;
}

function ctdt_tab_content() {
echo ‘Chính sách điều kiện’;
}

Có thể bạn quan tâm

Loading...
Bài cũ hơnCode chèn bài viết liên quan vào wordpress
Bài mới hơnCon sinh ra đã có lúm đồng tiền nhờ mẹ làm những cách sau nè