Chính sách và điều khoản

1. Các điều kiện và điều khoản

Trang web này được xây dựng bởi cá nhân chứ không phải một tổ chức và công ty nào. Hãy đọc những chính sách và điều khoản của chúng tôi trước khi đưa ra yêu cầu và hoặc sử dụng trang web này.

Những nội dung trong website được xây dựng nhằm phục vụ người đọc trên toàn thế giới.

Tôi có quyền cấm truy cập bất cứ ngươi dùng nào có ý đồ xấu đối với web mà không cần phải báo trước.

2. Những thay đổi

Website có những thay đổi về giao diện, nội dung, hình ảnh mà không báo trực tiếp đến người dùng.

3. Nghĩa vụ của người sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản, điều kiện mà chúng tôi đưa ra:

  • Không được sử dụng trạng web để đăng ký vào những thông tin sai trái, lệch lạc.
  • Không được sao chép nội dung của web dưới bất kỳ hình thức nào và ở nơi đâu. Hoặc khi sao chép phải ghi rõ nguồn.
  • Không được sử dụng văn hoá đồi truỵ trong việc comment hoặc chia sẻ link website trên các diễn đàn web đen.

4. Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền của trang web này thuộc về blogLavender. Nội dung và hình ảnh đã được chúng tôi đăng ký bản quyền bởi DMCA.

5. Từ chối đảm bảo

Tôi không đảm bảo rằng 100% những nội dung mà tôi chia sẻ đúng hoàn toàn.

Những thông tin người dùng sử dụng bình luận trên website bao gồm facebook, tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mọi người.

Sự tranh chấp giữa những người dùng trên web sẽ được giải quyết tất cả theo qui định của pháp luật.